Jeckes-Welt: Kulturerbe der österreichischen Juden


חדשות
להתיר את הקשר בין ברלין לתל אביב
כיצד השפיעו יוצאי הערים הגדולות במרכז אירופה ובמיוחד ברלין, על הפיכתה של תל אביב מעיר עברית למטרופולין בין לאומי?
ביום רביעי ח' שבט תשע"ה, 28.1.2015, בשעה 10:30 נקרין סרט קצר בבימויה של פרופ' יעל קציר המתאר מסע של תרבות בין ברלין ותל אביב באמצעות הסיפור של משפחת הבימאית. לאחר צפייה בסרט, יתקיים מפגש עם הבמאית.
המפגש יתקיים בסניף הארגון ברח' המלך ג'ורג' 33 בירושלים

נא אשרו השתתפותכם בטלפונים: 02-6241198, 02-6257491,
או בדוא"ל: ofra@irgun-jeckes.org






מילון היקים החסר
וישר
וישֶר (WISCHER) בתרגום מילולי : מורח. משמש במשמעות מגב (של מכונית).



מוזיקה
מגוון יצירות של יוצרים ומלחינים יוצאי מרכז אירופה
מאגר מידע
בתי כנסת ליוצאי וינה בתל אביב
סקירה על בתי הכנסת שהוקמו על ידי עולים מאוסטריה בתל אביב.
מזהים אותי
האם אתם מזהים את החפץ? למה הוא מיועד? שלחו אלינו פתרון ותוכלו לזכות בפרס!



© כל הזכויות שמורות למטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל"צ)